Du kan spare tusener ved å installere vannmåler!

Det er en myte at de som har vannmåler betaler mer i vannavgift, enn de som har areal-beregning. Sannheten er at forskjellen mellom de to beregningsmetodene blir større desto større arealet på boligen er, og jo færre personer som bor i den. Det vil si, I de fleste tilfellene vil man kunne spare veldig mye på å ha vannmåler, men er det flere mennesker som bor på et lite areal med høyt vannforbruk, kommer det naturlig nok en grense for når vannmåler lønner seg.

Dersom du ikke har installert vannmåler i boligen din, betaler du en fast sats i vannavgift til kommunen. Denne satsen er kostnaden på vannverket delt på antall innbyggere i kommunen. En slik avgift kan slå uheldig ut for husstander hvor det bor færre mennesker enn det kommunen beregner. Når kommunene beregner grunnlag for vann- og avløpsgebyr er det antall kubikkmeter vannforbruk det regnes gebyr for. Det er vanligste å beregne forbruket ut fra boligens areal multiplisert med et anslått forbruk pr. kvadratmeter og legge til et abonnements-gebyr.

Må installeres av rørlegger

Ved å installere vannmåler vil du få en avregning av ditt reelle vannforbruk. I nyere boliger er ofte vannmåler installert. Hvis måler ikke er installert, må dette gjøres av rørlegger. Mange opplever at etter en slik installasjon, har spart flere tusen kroner i året. I tillegg kan måleren også være med på å avdekke eventuelle lekkasjer.

Ønsker alle på vannmåler

Flere kommuner ønsker nå å ha alle husstander på vannmåler. En årsak til dette er at forbrukerne føler det mer rettferdig å betale direkte ned på eget forbruk, samtidig som de blir mer beviste eget vannforbruk. Dermed går også forbruket ned og kommunens årlige forbruk reduseres. Drammen, Lier og Asker kommune er eksempler på kommuner som har satt i gang tiltak for å få alle husstander til å installere vannmåler. Flere kommuner leier ut målere til private husstander og krever kun at husstanden står for å kontakte en godkjent rørlegger.

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester?

Fyll inn skjemaet så tar vi kontakt med deg!